Så mye varme trenger du

Du må være litt husdoktor og kunne utføre et enkelt regnestykke

For Beha Elektro AS

Brian Haave

Beha Elektro AS

28. juni 2019
Foto: Beha
Foto: Beha
0

Dersom du vil ha fullt utbytte av en investering i nye panelovner, gjør du lurt i å bruke litt tid på å avdekke varmebehovet ditt før du handler.

Med varmebehov mener vi det behovet du har for å tilføre varme til boligen for å kunne holde en behagelig innetemperatur. Varmebehovet beregnes normalt i antall watt per kvadratmeter

Generelt kan du legge til grunn at det er behov for rundt 100 watt per kvadratmeter når du skal kjøpe deg nye panelovner. Det er imidlertid ikke mulig å gi et helt eksakt svar da det avhenger av flere forhold, blant annet:

  • Boligens geografiske plassering
  • Alder på boligen
  • Hvor godt isolert boligen er
  • Antall yttervegger
  • Størrelse på vindusflater/kaldloft/bakkekontakt
  • Hvilken type rom/bruk av rom

Her vil det naturlig nok kunne være store forskjeller fra hus til hus. To identiske hus fra samme tidsperiode kan har svært ulikt varmebehov pga. forskjeller i utført etterisolering mv. Det påvirker selvsagt varmebehovet. Noen kan derfor klare seg med mindre enn 100 watt per kvadratmeter mens andre kanskje må noe over.

Flere ovner gir bedre fordeling av varmen

For å finne ut hvor mye varme du trenger, må du gjøre et aldri så lite regnestykke. Hvis vi legger til grunn et varmebehov på 100 watt og du skal varme opp et rom på 10 kvadratmeter, ganger du 100 med 10. Da får du 1000 som resultat. Altså trenger du en panelovn på 1000 watt, men helst bør du ha en ovn som er noe større enn det for å være sikker på å dekke varmebehovet.

Faktisk er det godt mulig du heller bør gå for to ovner. For det første fordi den ene ovnen som bare akkurat dekker behovet vil komme til å gå på full effekt ganske ofte. Det gir større slitasje og hyppigere perioder der varmeelementet holder høy temperatur. Det andre poenget er at to ovner plassert på ulike steder i rommet vil gi en jevnere fordeling av varmen. På den måten vil du kunne stille termostatene lavere og fremdeles oppleve at de gir god nok varme ettersom den fordeles bedre.

1998
b-TrueFalse
Add title
b-TrueFalse
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

Reviews
View More
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190528135457682.png #FFFFFF
Les også