Leilighet er fremtidens drømmebolig

Over halvparten vil ha leilighet neste gang de skal ha ny bolig

Av Bjørn-Erik Öye

Bjørn-Erik Öye

Boligkanalen

1. februar 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190201105744438.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190201105744438.jpg?maxwidth=2000
0

Norge har opplevd en dramatisk sentraliseringsreise de siste 50 årene. Tilbake på 60-tallet bodde om lag 50 % av oss i bynære og tettbygde områder. I dag har denne andelen passert 80 % og vil garantert øke på i tiden fremover. Men til tross for denne urbaniseringsreisen så er det fortsatt mindre enn 30 % av oss som bor i leiligheter – enn så lenge.  

Stort byggebehov

Mer enn 50 % av oss tenker at vår neste bolig vil være en leilighet. Sett i forhold til forventet flyttemønster og sammensetning dagens boligmasse står det klart at det vil gå svært mange år før vi har en andel og et antall leiligheter som samsvarer med disse tankene.  Om vi tenker at 50 % av befolkningen skulle hatt tilgang til en leilighet i dag så innebærer det et byggebehov på nær en halv million nye enheter. Med dagens byggetakt og forventet befolkningsvekst innebærer det at målet kan nås tidligst i 2070 – d.v.s. om 50 år - i beste fall.  Norsk byggenæring står med andre ord overfor en formidabel oppgave.

Line chart with 11 data points.
The chart has 1 X axis displaying values. Range: 2007.9 to 2018.1.
The chart has 1 Y axis displaying Prosent %. Range: 28.65 to 58.35.
Chart graphic.
Kilde: Boligprodusentene / Prognosesenteret
End of interactive chart


Sentralisering og tilhørende boligbehov ser ut til å være en ikke-reversibel utvikling.  Dels har vi befolkningssammensetningen med en økende andel eldre og økende miljø- og klimautfordringer som trekker i retning av sentralisering. I tillegg ser vi at fordeling og effektiv bruk av fellesskapets ressurser også trekker i samme retning. Det finnes vel i dag ikke en eneste norsk kommune som tenker i annen retning enn sentralisert utbygging av boliger og infrastruktur.

Det ser altså ut til at det en økende andel av oss må akseptere at vi kommer til å tilbringe hverdagslivene våre i en leilighet. Denne praktiske virkeligheten er allerede svært så tydelig i nyproduksjonen av boliger. Seneste statistikk fra Boligprodusentene/Prognosesenteret viser en ny rekord for andelen nye leiligheter i 2018. Hele 57 % av nye igangsatte boliger i 2018 var en leilighet.  Det er all grunn til å anta at denne rekorden vil bli slått i årene fremover – antagelig allerede i 2019. 

Dette er drømmeleiligheten

I Future Living-analysene fra Prognosesenteret stilles det bl.a. spørsmål om hvordan vi selv forventer at ideal-leiligheten skal være.  Mer enn 50 % av oss tenker seg at leiligheten skal være 91 m2 stor, ha minst 2 soverom, ha et eget gjestetoalett, åpen kjøkkenløsning og en stor og gjerne delvis overbygget terrasse.  Aller helst skal leiligheten ligge i toppetasjen med utsikt, romfordelingen skal være åpen, luftig og gi et koselig preg. Viktigst av alt – tenker mer enn 75 % av oss – så skal leiligheten være energieffektiv og ha svært god lydisolering til naboer.


Hva angår ønsker om valg av fremtidig boområde så skiller det en del mellom kvinner og menn:


Når det gjelder valg av selve boligen observerer vi større grad av enighet mellom menn og kvinner. Viktigste kriterium er – selvsagt? – boligens prisnivå.  Deretter følger boligens generelle standard, planløsning, boligtype, størrelse, solforhold og utsikt.   

I motsatt ende av skalaen – d.v.s. minst viktig ved valg av bolig - finner vi begrepene spennende arkitektur og innvendig stil / design.  Hvilket vel betyr at boligutviklere kan få store utfordringer om de velger å utfordre tradisjonell norsk boligutforming i for stor grad i sine prosjekter.

4418
b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF