Hvorfor bruke tid og penger på ekstern godkjenning?

Da slipper nemlig du å være testkaninen

Av Beha Elektro AS

Brian Haave

Beha Elektro AS

30. april 2019
Av Beha Elektro AS

Brian Haave

Beha Elektro AS

30. april 2019
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190430065141035.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190430065141035.jpg?maxwidth=2000
0

Vi bruker stadig mer elektronikk og markedet flommer nærmest over av ulike duppedingser og apparater. Mye av det er laget under fjerne himmelstrøk og kvaliteten varierer forholdvis mye.

Beha, som hovedsakelig produserer varmeprodukter, skiller seg imidlertid litt ut fra mengden. Det ene som er litt annerledes med dem at mye av produksjonen foregår i Norge. Det andre er at de har valgt å samarbeide med Nemko.

De som har levd en stund vil huske at Nemko var obligatorisk prøveinstans for alt elektrisk utstyr som skulle omsettes og brukes i det norske strømnettet frem til starten av 90-tallet. I dag tilbyr selskapet tjenester for blant annet testing og godkjenning av elektrisk utstyr i konkurranse med andre virksomheter. Dermed er det på ingen måte over og ut for det velkjente kvalitetsmerket utformet som en N omsluttet av en ring.

- For oss handler samarbeidet med Nemko om at vi ønsker å være helt sikker på at våre produkter er sikre og trygge i bruk

Det forteller fabrikksjef hos Beha, Brian Haave, som også er snar med å legge til følgende:

- Vi mener selv at kvaliteten på våre produkter er så god at vi gjerne lar andre kikke oss i kortene

Hos Beha foretar Nemko både produkt- og systemsertifisering. Det vil si at hvert enkelt produkt testes og sertifiseres i henhold til relevant lovgivning og direktiver. Derfor utstyres de med Nemkos N-merke. Samtidig kommer selve produksjonen også under lupen gjennom systemsertifiseringen.

- Når Nemko foretar systemsertifisering er de fysisk tilstede på fabrikken og gjennomgår våre produksjons og systemrutiner for å verifisere at de er i henhold til godkjent produkt, forteller Brian.

På sett og vis kan vi altså si at bedriften og produksjonen som sådan blir N-merket ved at Nemkos revisorer foretar en systemsertifisering. Sammen med produktsertifiseringen gir det Beha et solid kvalitetsstempel som skiller dem fra mange andre aktører på markedet.

Made in China kan også være N-merket

Selv om mye av Behas produksjon skjer på fabrikken i Porsgrunn, foregår det også produksjon i Kina. Det betyr imidlertid ikke at kvaliteten er noe annerledes av den grunn. Også her foregår det nemlig testing og godkjenning av fabrikkene så vel som produktene.

- Nemko har et eget kontor i Hongkong og derfra sender de ut personell til fabrikkene som produserer for oss – og gjør akkurat de samme testene som i Norge, forteller Haave.

Nemkos bistand er dessuten viktig dersom Beha setter i gang et arbeid for å knytte til seg nye leverandører eller fabrikker. Da blir Nemko et viktig redskap for å kunne skille klinten fra hveten.

I tillegg gjennomføres det stikkprøvekontroller av containere med varer som skal sendes til Norge. Beha mottar en testrapport til gjennomgang og bestemmer selv om eventuelle avvik er innenfor det akseptable før containerne skipes til Norge. I stikkprøvene ser Nemko på alt fra kosmetiske ting til tekniske detaljer.

- Ved å gjøre det på denne måten får vi god oversikt over varene som skal sendes og kan velge å stoppe forsendelsen dersom avvikene er utenfor det vi kan tolerere, sier Brian.

3300
Falseb-
Les også
Falseb-
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

Reviews
View More
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190528135457682.png #FFFFFF
Les også