Hvor ble det av alle N-merkene?

Finner du dem, har du med kvalitet å gjøre

Av Beha Elektro AS

Brian Haave

Beha Elektro AS

12. april 2019
Foto: Beha
Foto: Beha
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190412031856429.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190412031856429.jpg?maxwidth=2000
0

I dag er det ikke lenger så vanlig å se de tradisjonelle. ovale N-merkene på andre biler mens du kjører langs veiene i vårt langstrakte land. Og jammen har det ikke blitt forholdsvis uvanlig å se et N-merke på elektriske apparater også. Begge deler finnes imidlertid enda, men i fortsettelsen er vi ikke så opptatt av klistremerkene på bilene. Vi er mer opptatt av de elektriske apparatene.

Før hadde nemlig at alt elektrisk materiell og utstyr på det norske markedet et N-merke. Bokstaven «N» står for Nemko og merket er på sett og vis et tidsvitne fra en svunnen tid. Nemlig tiden da Nemko var obligatorisk prøveinstans for alt elektrisk materiell og utstyr som skulle brukes i det norske strømnettet. Hadde ikke produktet et N-merke kunne det ikke omsettes eller brukes i Norge.

Etter en forrykende valgkamp som til slutt endte med at Norge sa nei til å bli medlem av EU, kom EØS-avtalen i stand. En av konsekvensene var at europeiske direktiver for sikkerhet også ble gjeldende for Norge. Med det forsvant grunnlaget for å opprettholde N-merkingen Nemko hadde hatt ansvar for siden 1933.

Nemko i ny drakt

Omtrent samtidig som regimet med N-merking forsvant, oppstod Nemko AS som en selvstendig stiftelse som blant annet tilbyr tjenester for produkt- og systemsertifisering, samt produkttesting av elektrisk utstyr. Produktene som består testingen får N-merket som et tegn på at de er trygge å omsette og bruke.

I dag velger altså produsentene selv å underkaste seg testing og godkjenning hos Nemko. Det koster dem både tid og penger. Så hvorfor gjør de det?

For det første gir testing og godkjenning økt sikkerhet for kundene som faktisk skal kjøpe og bruke produktene i sine hjem. Du kan være sikkert på at N-merkede produkter er trygge å bruke.

For det andre utviser produsenten åpenhet når de lar en uavhengig tredjepart kontrollere produktene. Den som lar andre kikke dem i kortene har ingenting å skjule, men ønsker snarere å vise omverden at de står for kvalitet som varer. Dette understrekes ytterligere av de som også gjennomgår systemsertifisering – det vil si sertifisering av selskapets arbeid med blant annet kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

2541
b-TrueFalse
Les mer
b-TrueFalse
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

Reviews
View More
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190528135457682.png #FFFFFF
Les også