Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Den mest effektive etterisoleringen

Loftet er ofte synderen i varmeregnskapet

For Beha Elektro AS

Brian Haave

Beha Elektro AS

28. juni 2019
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190628083118867.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190628083118867.jpg?maxwidth=2000
0

Hvis du har et dårlig isolert hus kan du i prinsippet velge to måter å holde varmen på:

  • Fyre mer eller installere flere varmeprodukter
  • Etterisolere og bytte vinduer/dører

Det første tiltaket er i og for seg det enkleste, men er selvsagt ikke å anbefale over tid. Fyring for kråka er kortsiktig og lite gjennomtenkt bruk av penger, samt lite miljøvennlig. På lengre sikt er det mye mer å hente på å etterisolere boligen, men det krever selvsagt mer arbeid større investeringer. Du trenger imidlertid ikke gjøre alt arbeidet på én gang, men kan ta litt og litt.

Start med loftet

Dersom du har et hus med kaldt loft kan det være smart å starte der. På eldre boliger er det nemlig ofte sparsomt med isolasjon på loftet og det bidrar i vesentlig grad til å fyre for kråkene. Mye av den varme luften i øverste etasje siver nemlig rett ut av huset. I følge www.energismart.no kan det være mye strøm å spare på dette tiltaket:

  • I et 60-tallshus kan du redusere forbruket med 30 kWh per kvadratmeter, eller totalt 4 800 kWh i året ved å øke isolasjonstykkelsen fra 10 til 30 cm
  • I et 80-tallshus kan du redusere energiforbruket med ca. 10 kWh per kvadratmeter, eller totalt 1 600 kWh i året ved å øke isolasjonsmengden fra 20 til 40 cm

Faktisk besparelse avhenger selvsagt av forutsetningene i den enkelte bolig, så her vil det være variasjoner fra bolig til bolig. På kaldtloftet i mange hus fra tidlig 1900-tall og frem til 60-tallet er det for eksempel ikke isolasjon i det hele tatt, alternativt bare litt sagmugg eller gammel leire i etasjeskillene. Det bidrar ikke bidrar særlig godt til å holde på varmen. Andre boliger er allerede etterisolert på loftet slik at det ikke nødvendigvis er så mye å hente på et slikt tiltak.

Hold kontroll på fuktigheten

Dersom du skal etterisolere kaldtloftet ditt er det viktig å holde kontroll på fuktigheten. En ønsket konsekvens av å øke isolasjonstykkelsen er selvsagt å redusere varmetapet. Det fører imidlertid også til at temperaturen på loftet synker og dermed større risiko for kondens- og fuktskader over tid.

For å unngå dette er det svært viktig å sørge for luftomskifting. Det mest vanlige er å åpne for gjennomgående lufting ved å montere ventiler i gavlveggene eller lage lufting i raftet (overgangen mellom vegg og tak). Det er også viktig å sørge for at bjelkelaget mot loftet er tett.

Det kan være smart å diskutere tetthet i bjelkelag og lufting med fagfolk før du setter i gang. Gjør du det på feil måte kan du risikere å gjøre med skade enn nytte med etterisoleringen.

2581
b-TrueFalse
Add title
b-TrueFalse
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Takk for din kommentar.

Reviews
View More
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190528135457682.png #FFFFFF
Les også