SWITCH SECTION

Boligprisene økte mest i Kongsvinger

Se hvilke kommuner som har hatt høyest og lavest vekst i boligprisene hittil i år.

Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

12. april 2019
Av Prognosesenteret

Øystein Krogsrund

Prognosesenteret

12. april 2019
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190412104750515.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190412104750515.jpg?maxwidth=2000
0

Kongsvinger sør i Hedmark hadde høyest boligprisvekst i Norge i første kvartal med 4,5 prosent. Hillevåg og Hinna i Stavanger har svakest boligprisutvikling hittil i år med minus 0,6 prosent. Kongsvinger ligger også på fjerdeplass for prisutvikling siste år og på tredjeplass siste fem år.


Bar chart with 20 bars.
Prosentvis endring i boligpriser i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 4. kvartal 2018.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 20 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 4.725.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS via Macrobond
End of interactive chart


979
b-TrueFalse

 -  Kongsvinger har løftet seg veldig de siste årene, fra lave nivåer. Kongsvinger har fortsatt tilnærmet lavest boligpriser blant større tettsteder i Norge, over Notodden, men under Narvik. Med litt over en times reisetid fra Kongsvinger til Oslo er det mye som tyder på at byens boliger fortsatt er underpriset. Her kan vi sammenligne med Hamar som har langt høyere boligpriser enn Kongsvinger, sier Boligkanalens redaktør Bjørn-Erik Øye.


880
true
b-TrueFalse
0

I motsatt ende er det kun Stavanger Sør som hadde prisnedgang i første kvartal, blant 110 ulike typer områder som inngår i den kvartalsvise prisstatistikken fra Eiendom Norge. Stavanger Sør består av områdene Hillevåg og Hinna.

Bar chart with 20 bars.
Prosentvis endring i boligpriser i 1. kvartal 2019 sammenlignet med 4. kvartal 2018.
The chart has 1 X axis displaying categories. Range: 20 categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -0.705 to 1.605.
Chart graphic.
Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS via Macrobond
End of interactive chart

 -  Det er verdt å merke seg at kun ett av 110 områder har prisnedgang i første kvartal. Riktignok er første kvartal normalt en god periode for boligprisene, men det underbygger likevel at vi nå har ganske stabile boligpriser over hele landet, sier Øye.

Redaktøren påpeker at man ikke kan trekke konklusjoner på grunnlag av ett enkelt kvartal.

 -  Ett enkelt kvartal blir mer å se på som en temperaturmåler for hva som kan komme videre. Tallene bør sees i sammenheng med utviklingen siste år, for å få et bedre inntrykk av trendene. 

Se artikkel om boligprisene siste år

2080
b-TrueFalse
Kommersielt innhold
0

Det tar tid å utvikle noen av verdens beste varmeovner. Sånn omtrent 100 år

Behas Smartovner har innebygd Wi-Fi og avansert elektronikk som kan styres med en app fra mobil eller nettbrett. Med Beha Smartheater app (som også har instruksjoner på norsk) kan du også programmere temperaturen for ovnene i hvert rom for alle ukedager. Du kan også sette ovnene i et eller flere rom i frostsikring, barnesikring eller slå dem av og på. Beha Smartovner kan brukes både med og uten app-styring.

593
c-36
c-36
c-36
c-36
c-36TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20170901050109146.png #FFFFFF